Zo gebruik je de toolkit

Zuid-Holland heeft veel te bieden. Het is een topregio binnen Europa. Door de krachtige partijen die in onze regio gevestigd zijn, en de sterke dwarsverbanden. Met elkaar kunnen we dat nog beter uitdragen. En daarmee het profiel van de regio én van de vele spelers in de regio verder versterken. Daar hebben we tenslotte allemaal baat bij. De kracht van onze regio is een extra troef in ieders verhaal.

Inzetten van de verhaallijn

Zuid-Holland is een unieke delta aan de westkust van Europa, die als ‘real-life’ proeftuin impactvolle innovaties oplevert die er internationaal toe doen. Een metropoolregio, waar de afgelopen eeuwen unieke kennis is opgebouwd. Deze expertise en de oplossingsgerichte mentaliteit die is gevormd, zetten we in voor de ontwikkeling en welvaart van de eigen regio én voor die van steden en regio’s wereldwijd.

Combineer je eigen kracht met die van de regio

Partijen kunnen de kracht van de regio benutten en combineren met hun eigen verhaal. De ‘tools’ zijn ontwikkeld voor alle partijen in de regio. De ‘tools’ benadrukken vooral de rode draad, het DNA, het verhaal van de regio als geheel. De fotobeelden zijn dan ook vaak de uitkomsten van crossovers. De kant-en-klare teksten en beelden zijn in te zetten in powerpoint presentaties, tijdens speeches, op websites, in een leaflet gericht op investeerders, tijdens presentaties op beurzen en handelsmissies, enzovoorts.

Kant-en-klaar én maatwerk

Verschillende tools zijn ‘op maat’ te maken: door eigen beelden toe te voegen. Zoals in de wereldkaart, waar beelden in de ‘bollen’ gezet kunnen worden. Materialen zijn in verschillende bestandsformaten te downloaden, zowel hoge als lage resolutie. Uiteraard is er ruimte voor flexibiliteit en toepassing naar eigen inzicht. Binnen het speelveld van de keuzes rond de regioprofilering.

Eenvoudig en kosteloos

Er zijn geen kosten aan verbonden, en al het materiaal kan rechtenvrij worden benut. Let svp wel op de bronvermelding, zoals naam van de fotograaf.

Aanvullingen tools

De toolkit wordt geleidelijk verder uitgebreid en ‘ververst’. Het wordt geen uitgebreide beeldbank, de focus ligt op foto’s en foto-combinaties die de identiteit goed verbeelden. Het is ook geen vervanging van andere toolkits en materialen, zoals vele steden in onze regio of triple-helix samenwerkingsverbanden. De materialen vullen elkaar aan.

Bekijk ook de handleiding over de Toolkit Regiobranding