Veelgestelde vragen

Een sterke regio verdient een sterk profiel. Door met elkaar te werken aan een goede profilering (branding) van onze regio, kunnen de partijen die gevestigd zijn in de regio daarvan profileren. Immers, als klantgroepen zoals buitenlandse investeerders, potentiele opdrachtgevers en studenten onze regio kennen en er een goed gevoel bij hebben, straalt dat in positieve zin af op de partijen die er gevestigd zijn.

Eeuwenlang uitgedaagd door de complexiteit en gevaren van een deltagebied is er niet alleen unieke expertise opgebouwd (rond o.a. water, voeding, energie, logistiek), maar is bovendien een oplossingsgerichte mentaliteit gevormd waar het maken van effectieve verbindingen –binnen de regio en in de wereld- een belangrijk uitgangspunt is. Daardoor kan onze regio fungeren als een proeftuin voor complexe wereldwijde vraagstukken. En zijn vele steden en partijen in onze regio internationaal van relevantie.

Nee, zeker niet. Het krachtige verhaal van de regio fungeert als onderlegger, als een vruchtbare bodem. Niet als een alles overkoepelende paraplu. Het zijn juist de specifieke voorbeelden die overtuigen en indruk maken. De optelsom van de partijen in de regio levert de regio een bepaald profiel op, een rode draad waarmee partijen zich kunnen afficheren.

Nee, de materialen kunnen zonder kosten en rechtenvrij worden gebruikt. Wel is het goed om de naam van de fotograaf te vermelden. Dat staat in de toolkit allemaal uitgelegd.

Zeker. Vanuit het perspectief van verschillende doelgroepen is de regio een zeer relevant schaalniveau. Het denken vanuit de klant is cruciaal bij de inzet van de schaalgrootte. Hoe vindt besluitvorming plaats, voor de vestiging van een kantoor in een bepaalde stad, regio of land. Of het vinden van een zakenpartner. Dat is de belangrijkste reden om naast de promotie van individuele steden, bedrijven, én naast Holland promotie, ook de kracht van deze regio naar voren te brengen. Bij de profilering van onze regio in Zuid-Holland wordt nauw samengewerkt met Holland branding. De karaktertrekken en kenmerken van de regio en van Nederland versterken elkaar.

De uitvoering van de regioprofilering is bij InnovationQuarter belegd. Hierin wordt nauw samengewerkt met onder andere de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Economische Programmaraad Zuidvleugel, vele steden en (kennis)instellingen in het gebied.

Natuurlijk kunnen meer steden en regio’s claimen dat ze over waardevolle kennis beschikken voor wereldwijde vraagstukken. En dat ze sterk en uniek zijn. Echter, in onze regio zijn alle ingrediënten en ‘voedingsstoffen’ al eeuwen van nature aanwezig. Dat maakt het verhaal ook zo geloofwaardig. Het kennisniveau, de innovatiekracht, de topsectoren, en de gedrevenheid om waardevolle verbindingen te maken, zit in het DNA van het gebied. Heel sterk is de veelheid aan kwaliteit in een compact gebied, de bewezen expertise op verschillende terreinen, het gemak waarmee partijen in de regio samenwerken (binnen de regio en in de wereld). De ligging die vanuit logistiek oogpunt van grote waarde is. Kennisinstellingen die elkaar perfect aanvullen. En de mentaliteit van oplossingen vinden voor complexe uitdagingen, zoals we al eeuwen gewend zijn. Uitgedaagd door de delta. Onze regio is zeer geloofwaardig met die claim.

Nee, er is geen slogan voor de regioprofilering. Daar is bewust voor gekozen. Een slogan, pay-off, 1 specifiek motto voor de regio zou de indruk kunnen wekken van een separate imagocampagne. Terwijl het juist om de kracht van de partijen ín de regio gaat. Wel is er gekozen voor pakkende teksten die de rode draad en kracht van onze regio overbrengen. Dat kunnen ook korte zinnen zijn, die de essentie van de regio goed overbrengen. Deze korte en langere teksten staan in de toolkit.

Zeker, heel graag zelfs. De toolkit is zodanig ontwikkeld dat er regelmatig nieuw materiaal op wordt geplaatst. Er zijn wat algemene richtlijnen waaraan het materiaal idealiter voldoet. Zoals unieke innovaties, voorbeelden van de manier waarop onze regio al eeuwen expert is op een bepaald gebied, en hoe innovaties zowel ‘dichtbij’ als ‘in de wereld’ worden ingezet.

De regioprofilering is geen imagocampagne. Er zit ook geen ‘einddatum’ aan. En is er geen logo of slogan. Het is vooral een logische communicatie/marketing aanpak. Het gaat erom dat belangrijke klantgroepen beseffen dat er een gebied is in Nederland, in West-Europa, dat zeer interessant is om het waard is om je bedrijf te vestigen. Om te gaan studeren. Om zaken mee te doen. Daarom geen tijdelijke ‘campagne’, maar een communicatie-aanpak die doorloopt.

Het gebied is op veel manieren te omschrijven, de afgelopen decennia zijn veel namen voor het gebied gebruikt. Zuid-Holland is lastig te vertalen (South Holland is niet de juiste vertaling), zuidelijke Randstad, Zuidvleugel, West Holland, enzovoorts. De naamkeuze is een middel, geen doel op zich. Bij de gebiedsaanduiding gaat het om de essentie: erin slagen over te brengen aan klantgroepen a. waar we ons bevinden in NL en Europe, en b. wat de kracht van het gebied is. Wat werkt daarin het meest effectief? Het is niet noodzakelijk om voor 1 naam te kiezen om het bovenstaande te realiseren. Aan de andere kant is een wildgroei aan namen ook niet wenselijk. Naast de naam Rotterdam The Hague metropolitan region is het ook mogelijk de regio te omschrijven als bijvoorbeeld ‘unique delta region’, als de ontvanger van de boodschap maar weet waar het ligt en wat het zo aantrekkelijk maakt.

Geografisch gezien ligt onze regio in een unieke, moderne en veilige delta. Naast dit fysieke aspect, zit er mooie symboliek in de ‘delta’: het staat voor vruchtbare grond, waar veel groeit en bloeit. Bovendien heeft het eeuwenlang omgaan met uitdagingen en kansen bijgedragen aan de manier waarop partijen in dit gebied zaken aanpakken: oplossingsgericht, de verbindingen zoeken, Tussen de vele ‘valleys’ die er wereldwijd zijn, is een innovatieve delta een relevant en onderscheidend kenmerk dat verband houdt met onze expertise en mentaliteit.

In de map Downloads van uw browser vindt u een .zip bestand waarin alle gekozen files zitten.