Website www.lifesciencesinwestholland.nl

Door diverse lifesciences partners in Zuid-Holland is een website ingericht om gezamenlijk de lifesciences sector in de regio te promoten. Voor deze website is gebruikgemaakt van de regiobranding toolkit. Hij is gericht op de internationale doelgroep, met name met het oog op de verhuizing van de EMA naar Amsterdam en de mogelijke bedrijven die willen mee verhuizen.