Richtlijnen

Het materiaal in de toolkit is rechtenvrij te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. Bij sommige foto’s wordt wel gevraagd om de auteursrechthebbende (fotograaf of organisatie) te vermelden.

Het gebruik van het materiaal in de toolkit moet leiden tot positieve beeldvorming over de regio Zuid-Holland, en mag niet verbonden worden aan politieke en/of ideële denkbeelden en doeleinden.

Als u niet zeker bent over de wijze van het gebruik van het materiaal, neem dan contact met ons op via communicatie@innovationquarter.nl.